<<<

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Monzo, 2007

by the window (detail)

Galleria Traghetto-Roma

 

 

1  2  4  5  6  7